سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

 

ضدحالی بود بسی عظیم تعطیل شدن این دو روز که ما را از چند هفته ی پیش منتظر خود نگاه داشته بود...

احساس می کنم نوعی بازی کودکانه بود این شادی زود گذر ما برای رسیدن به یک همچین روزی و بازدید دوباره ی بهترین دوستانمان که مدتی بود از دلتنگیشان تا نزدیکی کوه و بیبان نیز رفته بودیم....

اما گویا قرار است خود را ناراحت این موضوع نکنیم چون دوست عزیزی که حرفشان برای ما بسیار قابل احترام است فرموده اند انشا...اردو های بعد....و ما نیز اردویی ترتیب داده ایم خودمان برای خودمان که برویم و حالش را ببریم!

امیدوارم پارک ها را تعطیل نکنند محض گرمی هوا!(آدم که ضد حال بخورد چرت و پرت زیاد می گوید)

هم چنان منتظر می مانیم تا دیدارمان را با بهترین کسانمان تازه نماییم!

فقط بی زحمت شما هم بسیار دعایمان فرمایید!

 

 

 

 

 

باتشکر:بعد از مدت ها:قاصدک(دروغ میگه بابا باور نکنین قاصدکی ام!)


+ شنبه 89/4/19 5:13 عصر قاصدک خانوم | نظر