سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

 

از میان کسانی که برای دعای باران به تپه ها می روند،

تنهــــا آنان که با خود چتری به همراه داند به کار خود ایمان دارند...

 

به شدت ملتمس دعاتونم..

به شدت..


+ پنج شنبه 89/4/17 9:32 عصر قاصدک خانوم | نظر