سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

 

گرد و غبار خفه ام می کند وقتی لب می گشایم که چیزی بگویم.

اینقدری که ننوشته ام و اینقدری که نگفته ام ....

اتفاق های خوبی که افتاد و من فرصت تعریف کردنشان را پیدا نکردم در میان انبوه تست ها و جزوه ها .

 

فقط اینکه من هستم؛ دورادور حتی ...همه جوره ! 

باشد که باشیم برای هم ...//

 

 

پ.ن: ظهر یک جمعه ی معمول ...بی آن که ذره ای حال درس خواندن داشته باشی!


+ جمعه 92/9/8 12:33 عصر قاصدک خانوم | نظر