سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

 

قفل است این زبان.

حرف نمیزند.

باز ک میکنی دهانت را برای یاری اش، بغض تحویلت میدهد.

بغض ک تمام میشود عذاب وجدان.

عذاب وجدان ک تمام شد، سر درگمی.

و آخر از همه باز هم همان نقطه ی اول.

چ سخت می گذرد دوران ...


+ پنج شنبه 90/10/29 7:37 عصر قاصدک خانوم | نظر

 

 

 

دلت می خواهد با تمام وجودت ب زندگی پوزخندی بزنی و حسابی حالش را بگیری. اما نمی شود.یعنی زندگی قوی تر از این حرف هاست که بخواهی با پوزخندی حالش را بگیری.

تو محکم باش.

ک در مقابل پوزخند های زندگی حالت گرفته نشود.

نکته ی مهم زندگی دقیقا همین است.

همین!...


+ جمعه 90/10/23 7:46 عصر قاصدک خانوم | نظر

 

 

قبل تر ها ک نگاهم می کردی، آرام بودم. آخر ک دلم بی تاب میشد و فرمان می داد که دل بکنم از نگاهت،شروع می کردم ب تفسیر همان چیزی ک دلم را ب لرزه انداخته ...

حرف بود و حرف.دلم فهمید ک دست برداشت. ک فرمان داد دل بکنم...ک گفت تمامش کنم ...

نگاهم ک می کردی آرام بودم. غرق می شدم در تلاطم موج های پریشان کننده ات ...

 

حالا ک نیستی،حالا ک نگاه نمی کنی ام، ساکتم.

هیچ نمی گویم.

دلم فرمان آرامش می دهد و من ...تمامش می کنم.

همین.


+ دوشنبه 90/10/12 11:42 عصر قاصدک خانوم | نظر