سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

نیست رنگی که بگوید با من...

اندکی صبر سحر نزدیک است..

هر دم این بانگ برآرم از دل..

وای این شب چقــــــدر تاریک است...

نمایش تصویر در وضیعت عادی

 

دلم عجیب گرفته است...

 

 

 


+ جمعه 88/9/27 8:12 عصر قاصدک خانوم | نظر

 

من خوشحالم!

من خوشحالم چون دیروز چهارشنبه بود..!

من خوشحالم چون پولی...دیگه در یه مورد مثل قبلا نیست..!!

من خوشحالم...پولی فوق العاده..!(گفتم پولی از قاصدک نوشته ما هم یه کم براش پپسی باز کنیم..!)

من خوشحالم...چون دو روز تعطیلیم...!

من خوشحالم چون...چهارشنبه ها فوق العاده است!

من خوشحالم چون قاصدکم...ولی..

قاصدک را باد آورد..

قاصدکم را باد برد..

 

 نمایش تصویر در وضیعت عادی

 

 

نه دلیل آمدنش را فهمیدم و نه دلیل رفتنش را..

چه ساده می گویم قاصدکم در حالی که می دانم باد مالک قاصدک است...


+ پنج شنبه 88/9/5 8:28 عصر قاصدک خانوم | نظر