سفارش تبلیغ
صبا
               قااااااصدکانه
                            ســـاده ی ســـاده.. از دســت میـــرونــد .. همـــه ی آن چــیزها کــه.. سخــت سخــت به دست آمدنـــد ...

شده ام

شبیه معادلات چند مجهولی

این روزها

هیچ کس

از هیچ راهی نمی فهمدم...!

 

نظرم عوض شد..همون قاصدک بهتره..!!برچسب‌ها: معادله.ستاره.مجهول
+ یکشنبه 88/8/17 5:52 عصر قاصدک خانوم | نظر